Roelof ten Broeke

Register Belastingadviseur / Register Estate planner

“Vanuit een fonds van, laten we zeggen, een miljoen euro kunnen ouders certificaten gaan schenken aan hun kinderen. Het fonds brengen we onder in een stichting met de ouders als bestuursleden, zodat zij de volledige controle houden over het gehele vermogen. Vervolgens gaan we gebruik maken van de verschillende tarieven in de schenk- en erfbelasting om belasting te besparen. Zo blijft er aan het eind meer over voor de familie! Over een schenking van certificaten met een maximale waarde van zeg 125.000 euro is 10% schenkbelasting verschuldigd. Doe je niets dan zou er bij erven 20% erfbelasting betaald moeten worden over het zelfde bedrag. Dus als je het schenken van certificaten uitsmeert over meerdere jaren, dan bespaar je 10% = 100.000 euro. Resultaat: Blije familie!”

Roelof in zijn element, als trusted advisor geld verdienend voor zijn klanten. “Met mijn helicopterview hangen boven het hele dossier. Adviseren, meedenken, dat doe ik ’t liefst. Estate Planning, ook wel nalatenschapsplanning genoemd, of Family Office. In dat laatste geval behartig ik de financiële belangen van alle familieleden.” Roelof studeerde af in Deventer aan de Internationale Agrarische Hogeschool in 1995. Met zijn ing. titel op zak ging hij eerst commercieel aan ’t werk. Hij gooide het roer om en pakte de 6-jarige opleiding fiscaal recht op die hij in 2007 heeft afrond. Daarmee heeft hij de basis gelegd voor zijn huidige activiteiten.

Inmiddels is hij sinds 2007 werkzaam als gediplomeerd Register Belastingadviseur. En sinds 2014 ook gediplomeerd Register Estate Planner, een garantie voor kwaliteit. “Ik heb een vrije rol binnen Cramer Accountants. Ik heb het liefst mijn handen vrij voor klanten. Praten, adviseren, onder de mensen. Veel liever dan de hele dag op kantoor zitten. Ik kom bij mensen thuis, zie welke levensstijl ze hebben en hoe de gezinssamenstelling is. Hoor wat ze belangrijk vinden en hoe ze met elkaar omgaan. Ook dat neem ik mee in mijn adviezen.”

“Ik ben in dienst van Cramer Accountants en werk voor alle klanten met kleine of grote vermogensvraagstukken. Dat doe ik onafhankelijk. Ik sta boven de partijen, kijk wat het beste is voor mijn klant. Zo kan ik ook moeiteloos samenwerken met een andere accountant, notaris, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Die vrije rol past mij wel. Fiscale voordelen liggen zo voor het oprapen, echt! Het fiscale vakgebied lijkt niet te swingen, maar ik zit net even anders in de wedstrijd. Ik vind het leuk om de boel een beetje op te schudden, ‘out of the box’ te denken en mensen mee te krijgen. Gericht op resultaat, dat natuurlijk wel!”