Algemene voorwaarden Cramer Accountants en Belastingadviseurs b.v.

Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) van toepassing. DezeĀ Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden.